Canada cần thêm bác sĩ nhập cư để hỗ trợ hệ thống y tế quốc gia

Dân số Canada tăng vọt hơn 5 triệu người trong 10 năm qua. Tuy nhiên, số chương trình nội trú y khoa chỉ tăng thêm 167, khiến việc tiếp cận bác sĩ gia đình ngày càng khó khăn. Theo CBC News, hơn 6,5 triệu người Canada không có bác sĩ gia đình thường xuyên.

Để giải quyết vấn đề này, chính phủ liên bang và cấp tỉnh/lãnh thổ đang tăng cường nhập cư các chuyên gia y tế có trình độ.

Bác sĩ Y khoa Quốc tế (IMG) gặp nhiều rào cản

Theo dữ liệu của Chính phủ Canada từ tháng 12 năm 2022, người nhập cư chiếm 1/4 nhân viên y tế tại Canada. Tuy nhiên, bác sĩ nước ngoài (IMG) thường gặp khó khăn trong việc:

  • Đạt được chương trình nội trú y khoa do hạn ngạch số lượng IMG được nhận.
  • Theo đuổi nghề y vì hệ thống nội trú ưu tiên sinh viên tốt nghiệp của trường y.

Điều này tạo ra vấn đề cho hệ thống y tế Canada vì “đất nước này không sản sinh đủ bác sĩ chăm sóc chính bản địa để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của quốc gia.” (Tiến sĩ Kathleen Ross, Chủ tịch CMA)

Canada đang giải quyết các vấn đề mà IMG gặp phải

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã cam kết đầu tư vào việc công nhận bằng cấp nước ngoài để thu hút thêm nhân viên y tế có trình độ.

Bộ Phát triển Xã hội và Lao động Canada (ESDC) sẽ cung cấp tối đa 86 triệu đô la tài trợ cho 15 tổ chức trên khắp Canada để:

  • Tăng năng lực công nhận bằng cấp nước ngoài cho khoảng 6600 chuyên gia y tế được đào tạo quốc tế.
  • Hỗ trợ người nhập cư có trình độ học vấn cao và kỹ năng được công nhận đúng mức cho bằng cấp quốc tế của họ.

Ngoài ra, Canada còn thiếu bác sĩ gia đình vì:

  • Giảm hứng thú với chuyên ngành y gia đình trong số các bác sĩ mới ra trường.
  • Số lượng bác sĩ gia đình “rời bỏ nghề” mỗi năm cao hơn số “bác sĩ mới gia nhập lực lượng lao động”.
  • Nhiều bác sĩ gia đình chuyển sang lĩnh vực khác như y học khẩn cấp, y học thể thao và gây mê.

Canada cần giải quyết nhiều vấn đề để đảm bảo người dân có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Việc tăng cường nhập cư và hỗ trợ IMG là những bước đi quan trọng trong nỗ lực này.

Scroll to Top