Canada mở giấy phép làm việc chương trình Thí điểm Luồng Sáng Tạo

Vào ngày 15 tháng 4, Sở Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố Chương trình Thí điểm Luồng Sáng tạo mới kéo dài 2 năm thông qua Dự án Tăng trưởng Siêu việt Toàn cầu.

Chương trình Thí điểm Luồng Sáng tạo mới này sẽ cho phép một số công ty Canada tuyển dụng lao động nước ngoài có kỹ năng cao thông qua giấy phép làm việc mà không cần LMIA (Đánh giá Tác động Thị trường Lao động).

Các công việc thuộc loại 0, 1, 2 hoặc 3 trong Phân loại Ngành nghề Quốc gia (NOC) (được đánh giá dựa trên Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm) được coi là công việc có kỹ năng cao.

Ngoài ra, các thành viên gia đình của những lao động nước ngoài này sẽ đủ điều kiện xin giấy phép làm việc mở, cho phép họ làm việc cho hầu hết mọi nhà tuyển dụng tại Canada.

Luồng Sáng tạo dự kiến hoạt động trong hai năm, kết thúc vào ngày 22 tháng 3 năm 2026, trừ khi có thay đổi.

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Di trú đã công bố Chiến lược Công nghệ Canada, trong đó có việc giới thiệu một Luồng Sáng tạo mới nhằm thu hút nhân lực tài năng để xây dựng các doanh nghiệp đổi mới.

Tiêu chí để đủ điều kiện Chương trình Thí điểm Luồng Sáng tạo

Để xin giấy phép làm việc theo Chương trình Thí điểm Luồng Sáng tạo, công dân nước ngoài ở trong hoặc ngoài Canada cần có lời mời làm việc từ một trong những nhà tuyển dụng đủ điều kiện thuộc Dự án Tăng trưởng Siêu việt Toàn cầu.

Ứng viên cần điền đơn xin giấy phép lao động bằng Tài khoản bảo mật IRCC.

Lời mời làm việc phải thuộc ngành nghề TEER 0, 1, 2 hoặc 3 theo Phân loại nghề nghiệp quốc gia.

Mức lương được đưa ra phải bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình theo giờ quy định cho khu vực.

Ngoài ra, lời mời làm việc phải nêu rõ rằng người sử dụng lao động sẽ xem xét tiền lương vào ngày đầu tiên làm việc và hàng năm trước ngày 1 tháng 1 để đảm bảo duy trì tính cạnh tranh trong suốt quá trình làm việc.

Các cán bộ quản lý xuất nhập cảnh phải chắc chắn rằng người nộp đơn có các kỹ năng cần thiết cho công việc họ đang xin.

Nên xem xét liệu người nộp đơn có đáp ứng các yêu cầu về học vấn và kinh nghiệm được quy định trong Phân loại Ngành nghề Quốc gia cho nghề nghiệp được đề nghị của họ hay không.

Danh sách Hoàn chỉnh các Công ty tại Canada đủ điều kiện Tuyển dụng thông qua Luồng Sáng tạo

Hiện tại có tám công ty đủ điều kiện tuyển dụng người nước ngoài (ở trong hoặc ngoài Canada) mà không cần xin LMIA thông qua Luồng Sáng tạo, được liệt kê dưới đây:

Dự án Tăng trưởng Siêu việt Toàn cầu là gì?

Dự án Tăng trưởng Siêu việt Toàn cầu (GHP), một dịch vụ mở rộng quy mô mới của chính phủ Canada, nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp có trụ sở tại Canada phát triển xa hơn và nhanh hơn.

Thông qua các nguồn lực kết hợp từ các đối tác chính phủ, dự án này hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu riêng lẻ của công ty tham gia, cung cấp các giải pháp độc đáo.

Scroll to Top