Canada thông báo kế hoạch định cư mới giai đoạn 2024-2026

Với kế hoạch nhập cư vừa được công bố vào ngày 01/11/2023, Canada dự kiến sẽ đón 1,5 triệu người nhập cư mới mỗi năm.
Dự kiến vào năm 2024, Canada sẽ tiếp nhận khoảng 281.135 người nhập cư diện kinh tế, chiếm tỷ lệ 58% so với mục tiêu hàng năm. Đến năm 2026, số người nhập cư này sẽ tăng lên 301.250 người, tương đương với 60% mục tiêu hàng năm.
Với chương trình bảo lãnh gia đình, mục tiêu vào năm 2024 là đạt 114.000 người nhập cư, tương đương với 24% tổng số người nhập cư. Dự kiến con số này sẽ tăng lên thành 118.000 người vào năm 2026, chiếm 24% tổng số người nhập cư.
Mục tiêu tiếp nhận nhân đạo vào năm 2024 là đón nhận 89.865 người nhập cư, tương đương khoảng 19% tổng số lượt nhập cư. Tổng số này bao gồm những người tị nạn, những người được bảo vệ và những người được tiếp nhận vì lý do nhân đạo hoặc lý do khác. Đến năm 2026, mục tiêu sẽ là đón nhận 80.832 người nhập cư, tương đương 16% tổng số lượng nhập cư.

Mục tiêu của Express Entry và Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) đang trên đà tăng lên

Dự kiến Mục tiêu của Express Entry sẽ là 110.700 lượt nhập cư thường trú vào năm 2024, và sau đó sẽ tăng lên 117.500 người nhập cư vào mỗi năm trong giai đoạn 2025 và 2026.
Tương tự, Mục tiêu của Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) sẽ là 110.000 người nhập cư vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 120.000 vào năm 2025, cùng với 120.000 người nhập cư vào năm 2026.
Bên cạnh đó, việc bảo lãnh cho Vợ/chồng, Bạn đời và Con cái cũng có mục tiêu tăng lên, với 82.000 lượt nhập cư vào năm 2024, và dự kiến tăng lên 84.000 vào mỗi năm trong giai đoạn 2025 và 2026. Trong khi đó, Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP) dự kiến sẽ có mục tiêu là 32.000 người nhập cư vào năm 2024, và sau đó tăng lên 34.000 người nhập cư vào mỗi năm trong giai đoạn 2025 và 2026.

Bảng tóm tắt kế hoạch định cư Canada giai đoạn 2024-2026

Diện nhập cư202420252026
Diện kinh tế281.135301.250301.250
Gia đình114.000118.000118.000
Người tị nạn76.11572.75072.750
Diện nhân đạo13.7508.0008.000
Tổng cộng485.000500.000500.000

Kế hoạch nhập cư cho giai đoạn 2024-2026 được công bố một ngày sau khi Canada tiết lộ chiến lược mới để cải thiện hệ thống nhập cư của họ. Vào ngày 31/10, Bộ trưởng Di trú Marc Miller đã thừa nhận các hạn chế trong hệ thống nhập cư của Canada khi ông trình bày những điểm cốt lõi của chiến lược mới, nhằm hiện đại hóa hệ thống này.
Chiến lược mới, được gọi là “Hệ thống nhập cư cho tương lai của Canada,” tập trung vào ba mục tiêu chính:

  • Tạo một trải nghiệm thân thiện và đáng nhớ hơn cho những người mới đến.
  • Điều chỉnh hệ thống nhập cư để phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.
  • Xây dựng một kế hoạch tăng trưởng toàn diện và đồng bộ.

IRCC (Bộ Di trú, Tị nạn và Công dân Canada) đang nỗ lực để mang đến một trải nghiệm thú vị và thân thiện hơn cho khách hàng của họ. Hơn nữa, IRCC mong muốn điều chỉnh chính sách nhập cư của Canada một cách tốt hơn để phù hợp với chiến lược về lao động và kỹ năng của đất nước này.

Bên cạnh đó, Quebec cũng đã xây dựng kế hoạch về mức độ nhập cư cho năm 2024 và 2025

Quebec là tỉnh duy nhất tại Canada có quyền tự quyết trong việc xác định mục tiêu tuyển chọn cư trú mỗi năm. Điều này phản ánh tình hình đặc biệt của tỉnh trong khung pháp lý của Canada. Quebec được ủy quyền để xác định những mục tiêu cụ thể về nhập cư, nhằm duy trì và bảo vệ sự độc đáo của họ về tiếng Pháp.
Ngày 1/11/2023, tỉnh Quebec đã công bố rằng họ sẽ chào đón 50.000 người nhập cư mới vào năm 2024, và tiếp theo là 50.000 người nhập cư vào năm 2025.

Scroll to Top