Cập nhật các thay đổi trong chương trình Lao Động Tạm Thời

Bộ trưởng Di trú Marc Miller và Bộ trưởng Lao động Randy Boissonnault đã thông báo các thay đổi trong Chương trình Lao động Tạm thời (TFWP) của Canada.

Trong thời gian đại dịch, Canada đã triển khai một loạt các biện pháp tạm thời để giúp làm dịu tình hình thị trường lao động. Tuy nhiên, hiện nay, Canada đã bắt đầu hủy bỏ những biện pháp tạm thời này.

Bộ trưởng Boissonnault cho biết: “Hiện tại chúng ta đang ở trong một bức tranh kinh tế khác. Với việc khoảng cách giữa thất nghiệp và số lượng việc làm còn trống đang thu hẹp, thị trường lao động thắt chặt … một số biện pháp này không còn cần thiết nữa.”

TFWP được thiết kế để cấp giấy phép lao động cho công dân nước ngoài nhằm lấp đầy những khoảng trống về nhân lực ở Canada. Các doanh nghiệp ở Canada muốn tuyển dụng lao động nước ngoài thông qua TFWP phải hỗ trợ đơn xin việc cho họ bằng Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA), chứng minh rằng không có người Canada hoặc thường trú nhân nào đủ điều kiện để đảm nhận vị trí đó.

Trong đại dịch, để giúp giảm bớt khó khăn cho thị trường lao động, Canada đã tạm thời tăng thời hạn hiệu lực của LMIA lên 12 tháng. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024, thời hạn hiệu lực của LMIA sẽ quay trở lại 6 tháng. Lưu ý, các nhà tuyển dụng tham gia chương trình Chương trình Thí điểm Nhà tuyển dụng Được công nhận sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Các công nhân có mức lương thấp nộp đơn qua TFWP phải chiếm không quá 20% của lực lượng lao động tại một doanh nghiệp Canada. Trong năm 2022, đây được xem như một biện pháp tạm thời và chỉ đối với một số ngành, Canada đã tăng mức này lên 30%. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2024, chỉ các ngành xây dựng và y tế sẽ được phép có đến 30% lực lượng lao động của họ làm việc dưới giấy phép TFWP lương thấp.

Lưu ý, miễn trừ giới hạn đối với ngành nông nghiệp và người sử dụng lao động theo mùa sẽ vẫn không thay đổi.

Những thay đổi này diễn ra khi Canada đang cố gắng củng cố tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư, đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế Canada. Gần đây, Canada đã công bố hạn chế đối với giấy phép du học và thay đổi chương trình Giấy phép Làm việc Sau Sau tốt nghiệp (PGWP) để đáp ứng với sự gia tăng nhanh chóng và không bền vững của sinh viên quốc tế.

Scroll to Top