Định cư canada diện đầu tư

Để định cư tại Canada dưới dạng doanh nhân hoặc nhà đầu tư, người Việt có ý định kinh doanh hoặc đầu tư ở Canada có thể tham gia chương trình định cư theo tỉnh bang. Chương trình này được Chính phủ Canada và các tỉnh bang ban hành để thu hút các doanh nhân …

Định cư canada diện đầu tư Chi tiết »