Chuyển đổi từ Visa du lịch sang Work Permit

Công dân nước ngoài đến Canada bằng visa du lịch có thể nộp đơn xin Giấy phép lao động (Work Permit) cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.

 • Có visa du lịch hợp lệ: Visa du lịch của bạn phải còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày nộp đơn xin Work Permit.
 • Thư mời làm việc hợp lệ: Thư mời làm việc phải được ký bởi chủ lao động Canada và có đầy đủ thông tin về vị trí công việc, mức lương, điều kiện làm việc, v.v.
 • Đáp ứng các yêu cầu khác về Giấy phép lao động: Bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu chung về Giấy phép lao động của Canada, bao gồm:
  • Tình trạng sức khỏe tốt
  • Không có tiền án tiền sự
  • Có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ bản thân trong thời gian lưu trú tại Canada
 • Đối với du khách đã có Giấy phép lao động trong 12 tháng qua:
  • Phải có mặt tại Canada khi nộp đơn.
  • Ở lại Canada trong thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ.
  • Nộp đơn xin Work Permit dành riêng cho người sử dụng lao động từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2025.
  • Có Giấy phép lao động hợp lệ trong 12 tháng trước khi nộp đơn mới.
Quy trình nộp đơn xin Work Permit:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
 • Điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin Giấy phép lao động (IMM 5709).
 • Chuẩn bị các tài liệu chứng minh, bao gồm:
  • Hộ chiếu và visa du lịch
  • Thư mời làm việc
  • Bằng chứng về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc
  • Bằng chứng về khả năng tài chính
  • Giấy tờ chứng minh y tế (nếu có)
 • Nộp lệ phí xin Work Permit.
Bước 2: Nộp đơn
 • Bạn có thể nộp đơn xin Work Permit trực tuyến hoặc bản giấy.
 • Nộp đơn trực tuyến: Truy cập trang web của Bộ Di trú, Tị nạn và Nhập cư Canada (IRCC) và làm theo hướng dẫn.
Bước 3: Chờ đợi xử lý
 • Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ IRCC.
 • IRCC sẽ đánh giá hồ sơ của bạn và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin.
 • Thời gian xử lý trung bình cho hồ sơ xin Work Permit là 135 ngày đối với hồ sơ trực tuyến và 17 ngày đối với hồ sơ bản giấy.
 • Tuy nhiên, thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp.
Bước 4: Nhận kết quả
 • Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được Work Permit qua email hoặc bưu điện.
 • Work Permit của bạn sẽ cho phép bạn làm việc tại Canada cho chủ lao động được chỉ định trong thời gian nhất định.
 • Bạn có thể gia hạn Work Permit nếu bạn muốn tiếp tục làm việc tại Canada.
Scroll to Top