Express Entry 2024: Ưu tiên cho ứng viên có khả năng tiếng Pháp

Khả năng tiếng Pháp sẽ được ưu tiên trong các đợt rút thăm diện tay nghề trong Express Entry năm 2024

Theo một yêu cầu cung cấp thông tin mới nhất (ATIP) gần đây, khả năng tiếng Pháp được dự đoán sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các đợt rút thăm diện tay nghề của hệ thống Express Entry vào năm 2024.

Cơ hội dành cho ứng viên tiếng Pháp:
 • Cục Di trú, Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) dự định cấp 78.5% Thư mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên Express Entry thông qua các đợt rút thăm diện tay nghề.
 • Trong số đó, 30% sẽ dành cho ứng viên có trình độ tiếng Pháp, cao hơn cả các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) (25%) và Y tế (15%).
Lý do IRCC ưu tiên tiếng Pháp:
 • Báo cáo của Hội đồng Thông tin thị trường lao động năm 2021 cho thấy tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng ở Canada, đặc biệt là những vị trí yêu cầu song ngữ.
 • Nghiên cứu của Statistics Canada vào tháng 1 năm 2023 cũng chỉ ra rằng khả năng ngôn ngữ là yếu tố quyết định thành công của ứng viên di cư kinh tế tại thị trường lao động Canada.
 • Hơn nữa, tiếng Pháp là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada, do đó việc có nhiều người nói tiếng Pháp sẽ đảm bảo công dân tiếp cận được các dịch vụ công bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.
Mục tiêu của IRCC:
 • Đáp ứng chỉ tiêu 4.4% (năm 2023) và 6% (năm 2024) người nhập cư nói tiếng Pháp định cư ngoài Quebec.
Phản ứng của các bên liên quan:
 • 54% các bên liên quan ủng hộ diện tuyển chọn tiếng Pháp, 42% còn lại trung lập hoặc hoài nghi về tác động.
 • Một số ý kiến cho rằng tiếng Pháp quan trọng trong các lĩnh vực y tế, du lịch, khách sạn và giáo dục.
 • Bên cạnh lợi ích kinh tế, tiếng Pháp còn giúp xóa bỏ rào cản tiếp cận dịch vụ công bằng tiếng mẹ đẻ cho cộng đồng người Pháp ngữ.
Lịch rút thăm và quy mô:
 • IRCC chưa công bố chi tiết lịch rút thăm nhưng cho biết sẽ diễn ra thường xuyên để đảm bảo tính dự đoán cho các tỉnh/lãnh thổ và ứng viên.
 • Năm 2024, IRCC đặt mục tiêu đón nhận 110.770 và 117.500 thường trú nhân mới. Số lượng ITA được cấp mỗi năm sẽ không bằng với chỉ tiêu do thời gian xét xử hồ sơ Express Entry là 6 tháng.
 • Quy mô của các đợt rút thăm phụ thuộc vào số lượng và điểm CRS của ứng viên trong nhóm Express Entry.
 • Điểm CRS trung bình dự kiến sẽ giảm 10% so với trước đây, giúp đa dạng hóa nguồn gốc quốc gia và ngành nghề của người nhập cư.
Scroll to Top