Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada

Tìm hiểu về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada, bao gồm chế độ Bảo hiểm Y tế (Medicare), nguồn tài trợ, cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cách thức triển khai.

Medicare

Medicare là một thuật ngữ chỉ đến hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của Canada được tài trợ bởi chính phủ. Thay vì có một kế hoạch quốc gia duy nhất, chúng ta có 13 kế hoạch bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của các tỉnh và vùng lãnh thổ. Theo hệ thống này, tất cả cư dân Canada có quyền truy cập đến các dịch vụ y tế cần thiết tại bệnh viện và từ các bác sĩ mà không cần trả thêm chi phí.
Vai trò và trách nhiệm đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chia sẻ giữa chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ và chính phủ liên bang.
Chính quyền cấp tỉnh và vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân của họ.
Chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về:
• Đặt và quản lý các tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua Đạo luật Y tế Canada.
• Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các tỉnh và vùng lãnh thổ.
• Hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cụ thể.
• Cung cấp các chức năng khác liên quan đến sức khỏe

Đạo luật y tế Canada

Các kế hoạch bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của các tỉnh và vùng lãnh thổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn mô tả trong Đạo luật Y tế Canada. Điều này là cần thiết để nhận được toàn bộ khoản thanh toán dưới Chương trình Chuyển giao Y tế Canada.
Những tiêu chuẩn này bao gồm:
• Hành chính công
• Tính toàn diện
• Tính phổ quát
• Tính di động
• Khả năng tiếp cận

Hành chính công

Các kế hoạch cấp tỉnh và vùng lãnh thổ phải được quản lý và vận hành trên cơ sở phi lợi nhuận bởi một cơ quan công quyền.

Tính toàn diện

Các chương trình cấp tỉnh và vùng lãnh thổ phải đảm bảo tất cả các dịch vụ cần thiết về mặt y tế được cung cấp bởi:
• Bệnh viện
• Bác sĩ
• Nha sĩ, khi dịch vụ phải được thực hiện trong bệnh viện
Các dịch vụ cần thiết về mặt y tế không được xác định trong Đạo luật Y tế Canada. Khi đó các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của tỉnh và vùng lãnh thổ tham khảo ý kiến của các trường hoặc nhóm bác sĩ tương ứng của họ. Họ cùng nhau quyết định những dịch vụ nào là cần thiết về mặt y tế cho mục đích bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
Nếu một dịch vụ được coi là cần thiết về mặt y tế, thì toàn bộ chi phí phải được chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe công cộng chi trả.

Tính phổ quát

Các kế hoạch cấp tỉnh và lãnh thổ phải bao gồm tất cả cư dân.

Tính di động

Các kế hoạch cấp tỉnh và lãnh thổ phải bao gồm tất cả cư dân khi họ đi du lịch trong Canada. Bảo hiểm hạn chế cũng được yêu cầu cho việc đi lại ở nước ngoài.
Khi một cư dân chuyển đến một tỉnh khác, họ có thể tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ban đầu của mình trong 3 tháng. Điều này giúp họ có đủ thời gian để đăng ký chương trình mới và nhận thẻ bảo hiểm y tế mới.

Khả năng tiếp cận

Các kế hoạch của tỉnh và vùng lãnh thổ phải cung cấp cho tất cả cư dân khả năng tiếp cận hợp lý với các dịch vụ cần thiết về mặt y tế. Việc tiếp cận phải dựa trên nhu cầu y tế chứ không phải khả năng chi trả.

Quỹ liên bang cho chăm sóc sức khỏe

Chính phủ liên bang cung cấp quỹ chăm sóc sức khỏe cho các tỉnh và vùng lãnh thổ thông qua Chuyển giao Y tế Canada.
Các tỉnh và vùng lãnh thổ nhận được hỗ trợ tài trợ bổ sung của liên bang thông qua các chuyển giao tài chính khác.

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cụ thể

Canada cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp nhất định cho một số nhóm dân cư, bao gồm:
• Những thổ dân sống trong khu bảo tồn
• Người Inuit
• Phục vụ các thành viên của Lực lượng Canada
• Cựu chiến binh đủ điều kiện
• Tù nhân trong nhà tù liên bang
• Một số nhóm người xin tị nạn

Các chức năng khác liên quan đến y tế liên bang

Y tế liên bang chịu trách nhiệm về quy định của các sản phẩm, chẳng hạn như:
• Thực phẩm
• Sản phẩm tiêu dùng
• Dược phẩm
• Mỹ phẩm
• Hóa chất
• Thuốc trừ sâu
• Các thiết bị y tế
• Các thiết bị phát ra bức xạ như điện thoại di động
Chính phủ liên bang cũng hỗ trợ:
• Nghiên cứu về sức khoẻ
• Tăng cường và bảo vệ sức khỏe
• Theo dõi và phòng ngừa dịch bệnh
Chính phủ cũng cung cấp hỗ trợ thuế cho các chi phí liên quan đến sức khỏe:
Các khoản tín dụng thuế đối với:
• Khuyết tật
• Chi phí khám bệnh
• Người chăm sóc và người phụ thuộc tàn tật
• Giảm thuế cho các tổ chức công cho dịch vụ y tế
• Khấu trừ phí bảo hiểm y tế tư nhân cho người lao động tự do

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Người Canada thường chuyển sang các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu như là điểm khởi đầu của họ với hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Nhìn chung, chăm sóc sức khoẻ ban đầu sẽ bao gồm:
• Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầu tiên
• Phối hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân để hỗ trợ:
• Chăm sóc liên tục, có nghĩa là được chăm sóc chất lượng cao từ khi chẩn đoán đến khi hồi phục
• Dễ dàng di chuyển trong hệ thống chăm sóc sức khỏe khi cần các dịch vụ chuyên biệt hơn từ các bác sĩ chuyên khoa hoặc tại bệnh viện
Các tỉnh và vùng lãnh thổ cũng cung cấp bảo hiểm bổ sung cho một số nhóm người nhất định, chẳng hạn như:
• Người lớn tuổi
• Trẻ em
• Người nhận trợ cấp xã hội
Điều này giúp chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường không được chi trả theo hệ thống chăm sóc sức khỏe được tài trợ công. Những dịch vụ này bao gồm:
• Chăm sóc thị lực
• Chăm sóc nha khoa
• Thuốc theo toa
• Dịch vụ cấp cứu
• Sống độc lập (chăm sóc tại nhà)
Những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp bổ sung theo các chương trình của chính phủ thanh toán cho các dịch vụ này gồm:
• Thanh toán bằng tiền túi
• Kế hoạch bảo hiểm y tế tư nhân

Scroll to Top