Những thay đổi mới về diện sinh viên quốc tế Ontario-OINP năm 2024

Chương trình Đề cử Người nhập cư Ontario (OINP) đã thực hiện các sửa đổi đối với Diện du học sinh để định cư lâu dài, mở rộng điều kiện cho sinh viên quốc tế có bằng tốt nghiệp cao đẳng một năm.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các thay đổi mới đối với Diện du học sinh của OINP loại bỏ yêu cầu trước đây đối với ứng viên có bằng cao đẳng một năm từ một cơ sở giáo dục được phê duyệt mới có thể nộp đơn nếu chương trình của họ yêu cầu bằng cấp để nhập học.
Thay đổi này có nghĩa là các sinh viên quốc tế hiện có thể nộp đơn xin thường trú nếu họ đáp ứng các tiêu chí sau:
• Có bằng tốt nghiệp cao đẳng một năm từ một cơ sở được phê duyệt ở Ontario.
• Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đáp ứng các yêu cầu của OINP.
Thay đổi này mở ra cơ hội định cư lâu dài ở Ontario cho nhiều sinh viên quốc tế hơn. Trước đây, chỉ những sinh viên có bằng cao đẳng một năm từ các chương trình yêu cầu bằng cấp mới đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú thông qua Diện du học sinh.
Các sinh viên quốc tế quan tâm đến việc nộp đơn xin thường trú thông qua Diện du học sinh nên tham khảo ý kiến của các đơn vị hỗ trợ nhập cư để đảm bảo bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu.
Dưới đây là một số lợi ích của việc nộp đơn xin thường trú thông qua Diện du học sinh của OINP:
• Cơ hội trở thành thường trú nhân Canada.
• Được phép sống, làm việc và học tập ở bất kỳ đâu ở Canada.
• Được hưởng các quyền và lợi ích như một công dân Canada, bao gồm quyền bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp và quyền bầu cử.
Nếu bạn là một sinh viên quốc tế đang học tập tại Ontario, bạn nên xem xét các thay đổi mới đối với Diện du học sinh của OINP. Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để bạn biến giấc mơ định cư Canada thành hiện thực.

Scroll to Top