Nới lỏng yêu cầu ngoại ngữ đối với chương trình du học SDS

Bắt đầu từ ngày 10/08/2023, Bộ di trú Canada (IRCC) đã có những thông báo về việc điều chỉnh những yêu cầu về ngôn ngữ đối với chương trình du học theo diện Study Direct Stream (SDS). Cần có kết quả của bài kiểm tra ngôn ngữ hợp lệ đáp ứng yêu cầu để đủ điều kiện tham gia chương trình SDS. Sẽ có sự khác biệt về yêu cầu ngôn ngữ dựa theo ngày bạn đăng ký là trước ngày 10/08/2023 hoặc sau ngày 10/08/2023.

Những thay đổi về các yêu cầu tiếng Anh của IRCC đối với chương trình SDS

Một sự thay đổi rất quan trọng đó là bắt đầu từ ngày 10/08/2023 đối với kỳ thi IELTS ACADEMIC chỉ cần đạt tổng điểm 6.0 là đã đủ điều kiện được chấp nhận. Ví dụ bạn có số điểm như sau: reading 5.5, speaking 5.5, listening 6.0, writing 6.0. Tổng điểm của bạn là 6.0, bạn đã đạt yêu cầu. Khác với trước đây thí sinh phải đạt tổng điểm 6.0 và không có kỹ năng nào dưới 6.0. Riêng với phần thi IELTS GENERAL TRAINING vẫn giữ như quy định cũ: Tổng điểm 6.0 và không có kỹ năng nào được dưới 6.0 cho dù bạn có đăng ký trước hay sau ngày 10/08/2023.

Ngoài ra còn có những bài kiểm tra tiếng Anh khác cũng được chấp nhận sau ngày 10/08/2023

  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT
  • Pearson Test of English (PTE) Academic
  • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) General
  • Canadian Academic English Language (CAEL) Test
  • Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada)
  • Test d’évaluation de français (TEF) 5 épreuves
  • Test de connaissance du français (TCF) tout public

Tham khảo tên một số bài kiểm tra và các mức điểm quy định tại bảng dưới đây:

Bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng AnhĐiểm tối thiểu cần cho SDS
IELTS Academic6.0
PTE Academic60
TOEFL iBT83
CAEL60

Lưu ý: Thí sinh phải tham dự kỳ thi TRỰC TIẾP, SDS sẽ không chấp nhận các bài thi online

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top