Sinh viên Thạc sĩ nay đã đủ điều kiện xin Giấy phép Làm việc 3 năm

Bắt đầu từ ngày 15/02/2024, sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ dưới hai năm sẽ đủ điều kiện xin Giấy phép Làm việc Sau Thực tập (PGWP) có thời hạn ba năm. trước đây, thời hạn cấp PGWP phụ thuộc vào thời gian học. Tuy nhiên, để ghi nhận khả năng thành công của sinh viên thạc sĩ trên thị trường lao động Canada, Sở Di trú, Người Tị Nạn và Quyền Công Dân Canada (IRCC) đã quyết định mở rộng điều kiện cho sinh viên này nhận Giấy phép Làm việc dài hạn hơn.

Thời hạn cấp PGWP cho sinh viên các chương trình ngoài bậc thạc sĩ vẫn sẽ tương ứng với thời gian học, tối đa là ba năm.

Khám phá các lựa chọn du học tại Canada

Sinh viên theo học tại các Cơ sở Giáo dục được Chỉ định (DLIs) đủ điều kiện xin PGWP – đây là những trường duy nhất ở Canada được phép tuyển sinh viên quốc tế – với chương trình học ít nhất hai năm cũng đủ điều kiện xin PGWP ba năm.

Trong những tuần sắp tới, IRCC cũng sẽ sửa đổi các quy định về Giấy phép Làm việc dành cho vợ/chồng của sinh viên quốc tế bậc cử nhân. Điều này có nghĩa là chỉ vợ/chồng của sinh viên ở cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ mới được nhận Giấy phép Làm việc dành cho vợ/chồng. Thay đổi này không ảnh hưởng đến Giấy phép Làm việc Mở dành cho vợ/chồng của công dân Canada hoặc thường trú nhân.

Điều kiện xin PGWP là gì?

Để đủ điều kiện xin PGWP, sinh viên quốc tế phải:

 • Hoàn thành chương trình đào tạo học thuật, dạy nghề hoặc đào tạo chuyên nghiệp kéo dài ít nhất tám tháng tại một DLI đủ điều kiện;
 • Theo học chương trình đào tạo dẫn đến bằng cấp, chứng chỉ hoặc văn bằng;
 • Giữ trạng thái sinh viên toàn thời gian ở Canada trong mọi kỳ học của chương trình hoặc các chương trình học đã hoàn thành, điều này phải được ghi rõ trên đơn xin PGWP (có một số trường hợp ngoại lệ được phép);
 • Nhận được bảng điểm và thư chính thức từ một DLI đủ điều kiện xác nhận rằng người nộp đơn đã đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình học (cả hai đều phải được đính kèm trong đơn xin PGWP);
 • Tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục công lập sau trung học phổ thông như:
  • Cao đẳng;
  • Trường dạy nghề hoặc kỹ thuật;
  • Đại học;
  • CEGEP (ở Quebec);
  • Trường tư thục sau trung học phổ thông hoặc sau đại học (ở Quebec) hoạt động theo cùng các quy tắc như trường công lập ở Quebec;
  • Trường trung học hoặc sau trung học tư thục (ở Quebec) cung cấp các chương trình đủ điều kiện kéo dài 900 giờ trở lên và cấp bằng Diplôme d’études professionnelles (DEP) hoặc Attestation de spécialisation professionnelle (ASP); hoặc
  • Trường tư thục Canada có thể cấp bằng cấp theo luật của tỉnh (ví dụ: Bằng liên kết, Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) nhưng chỉ khi sinh viên được ghi danh vào chương trình học dẫn đến bằng cấp theo thẩm quyền của tỉnh. Bất kỳ cơ sở giáo dục nào trong số này đều phải là DLI.

Lưu ý: Bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, sinh viên theo học chương trình sử dụng khung cấp phép chương trình giảng dạy (nơi một trường cao đẳng tư thục được cấp phép giảng dạy chương trình giảng dạy của một trường cao đẳng công liên kết) sẽ không còn đủ điều kiện để xin PGWP.

Scroll to Top