Ontario

Những thay đổi mới về diện sinh viên quốc tế Ontario-OINP năm 2024

Chương trình Đề cử Người nhập cư Ontario (OINP) đã thực hiện các sửa đổi đối với Diện du học sinh để định cư lâu dài, mở rộng điều kiện cho sinh viên quốc tế có bằng tốt nghiệp cao đẳng một năm.Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các thay đổi mới đối …

Những thay đổi mới về diện sinh viên quốc tế Ontario-OINP năm 2024 Chi tiết »

Scroll to Top