PTE Core: Chìa khóa mới cho hành trình định cư Canada

Kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2024, PTE Core (Pearson Test of English Core) chính thức được công nhận cho hầu hết các chương trình định cư Canada, ngoại trừ diện du học SDS (Student Direct Stream). Đây là tin vui cho những ai đang ấp ủ giấc mơ Canada, bởi PTE Core mang …

PTE Core: Chìa khóa mới cho hành trình định cư Canada Chi tiết »