Từ ngày 01/10/2023 không cần nộp phiếu khám sức khỏe khi đăng ký chương trình Express Entry

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, bạn không còn phải khám sức khỏe trước khi nộp đơn xin thường trú thông qua Express Entry. Đây là một thông tin đáng mừng cho những người nộp đơn Express Entry nhận được lời mời đăng ký (ITA), hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết này nhé.

Bản cập nhật Express Entry Medical mới là gì?

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, IRCC sẽ không cần những người nộp đơn Express Entry và các thành viên gia đình của họ cung cấp giấy khám sức khỏe nhập cư (IME) tại thời điểm nộp đơn.
Theo cập nhật của IRCC, bạn sẽ được nhắc đính kèm bằng chứng về kết quả khám sức khỏe trước của mình trong Trình tạo hồ sơ khi gửi đơn đăng ký sau khi nhận được lời mời đăng ký (ITA), nhưng điều này không còn bắt buộc nữa.
Nếu trước đây bạn đã hoàn thành khám sức khỏe nhập cư (IME) như một phần của một đơn đăng ký khác thì bạn có thể đưa nó vào đơn đăng ký hiện tại của mình.
Người nộp đơn phải bao gồm số IME hoặc UMI từ lần kiểm tra y tế gần đây nhất của họ.

Hoặc

Nếu bạn chưa bao giờ hoàn thành bài kiểm tra y tế nhập cư (IME), bạn có thể để trống tại mục đó. Hơn nữa, IRCC sẽ gửi cho bạn hướng dẫn về thời điểm hoàn thành bài kiểm tra y tế của bạn nếu cần.

Khám sức khỏe nhập cư là gì?

Bạn phải khám sức khỏe nhập cư (IME) để có được thường trú nhân Canada (PR) hoặc thậm chí là cư trú tạm thời.
Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn không được chấp nhận vào Canada về mặt y tế, theo nhóm các chuyên gia y tế có giấy phép IRCC lãnh đạo IME.
Ở Canada, có hai loại khám sức khỏe nhập cư. Khám sức khỏe nhập cư trả trước khác với khám sức khỏe nhập cư tiêu chuẩn.
Đối với những người không có đơn đăng ký trong hệ thống eMedical, thì nên đi khám sức khỏe trước.
Sau khi nhận được thư IME, bạn sẽ đến gặp bác sĩ bảo hiểm để tiến hành khám sức khỏe.

Đây là những gì bạn nên mang theo khi đi khám sức khỏe
  • Căn cước công dân
  • Kính mắt/kính áp tròng
  • Danh sách các loại thuốc đang dùng
  • Mẫu báo cáo y tế, trong trường hợp bạn chưa từng khám sức khỏe trước đây
  • 4 ảnh gần nhất

Bài kiểm tra y tế sẽ bao gồm một bảng câu hỏi về lịch sử y tế, nội dung bảng hỏi bao gồm các tình trạng bệnh lí trước đây và hiện tại của bạn. Ngoài ra bạn còn phải trải qua một bài kiểm tra thể chất. Tùy vào độ tuổi mà bạn sẽ được yêu cầu chụp X-quang ngực và thực hiện các xét nghiệm khác.
Kết quả khám sức khỏe của bạn chỉ có giá trị trong 12 tháng. Vì vậy, nếu bạn không đến Canada với tư cách PR trong khoảng thời gian đó, bạn phải thực hiện khám sức khỏe lại.

Scroll to Top